Community Meetings


Diễn đàn cộng đồng:

Thành phố San Jose sẽ tổ chức 3 buổi diễn đàn cộng đồng trong tháng 09, năm 2018 để chia sẻ thông tin và thu thập ý kiến đóng góp của quý vị về khu vực sân ga Diridon (Diridon Station Area). Khi tham gia, quý vị sẽ có cơ hội:

  • Tìm hiểu về khu vực sân ga Diridon và những phát triển của Google có thể diễn ra trong tương lai.

  • Lắng nghe những ý kiến đóng góp của người dân San Jose.

  • Chia sẻ đóng góp của quý vị.

  • Giải đáp những thắc mắc của quý vị.

Chủ đề và mục đích: Nhân viên thành phố sẽ chia sẻ thông tin về khu vực sân ga Diridon và quy trình tìm hiểu ý kiến cộng đồng. Nhân viên thành phố và các chuyên gia tư vấn sẽ tạo cơ hội cho những cuộc thảo luận nhóm diễn ra nhằm thu thập ý kiến đóng góp của quý vì về khu vực sân ga Diridon.

Dịch vụ: Chúng tôi sẽ phục vụ thức ăn nhẹ và đồ uống. Nhân viên trung tâm cộng đồng sẽ giúp quý vị trông coi con em nhỏ (quý vị vui lòng chắc chắn con em đã biết tự đi bô/vệ sinh).

Ngôn ngữ: Thông dịch viên (tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt) sẽ thông dịch cho quý vị qua tai nghe trong buổi thuyết trình cũng như trong cuộc thảo luận nhóm.

RSVP: Quý vị vui lòng đặt chỗ trước (RSVP) sử dụng đường link Eventbrite để chúng tôi tiện việc sắp xếp.

Sau sự kiện: Bản tóm tắt những phản hồi của cộng đồng người dân trong những buổi diễn đàn từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2018 sẽ được đăng tải lên trang web và chia sẻ với quý vị. Những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ góp phần xây dựng tương lai của thành phố San Jose của chúng ta!


Click to download PDF of the Community Meeting presentation:

English Spanish Vietnamese


Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin về diễn đàn:

Community Meeting #1

Thứ Hai, Ngày 10 Tháng 9 | 7:00pm-8:30pm | Trung Tâm Cộng Đồng Gardner | 520 West Virginia Street, San Jose, CA 95125

RSVP | Agenda

Community Meeting #2

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng 9 | 6:00pm-7:30pm |Trung Tâm Cộng Đồng ViệtMỹ | 2072 Lucretia Avenue, San Jose, CA 95122

RSVP | Agenda

Community Meeting #3

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 9 | 6:00pm-7:30pm| Trung Tâm Văn Hóa Mexican Heritage | 1700 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95116

RSVP | Agenda